עמוד הביתבית קריניציחזון

חזון

בית קריניצי-בית העיר רמת-גן
עמותת בית הראשונים על שם אברהם קריניצי

  • בית קריניצי-בית העיר רמת-גן מופעל באמצעות עמותה עירונית, עמותת בית הראשונים על שם אברהם קריניצי. מטרותיו - לשמש כמרכז תרבות, חינוך, תצוגה ומחקר, האמון על מורשת העיר רמת-גן ותולדותיה.

  • בית קריניצי-בית העיר רמת-גן חרט על דגלו את ערכי השימור, הטיפוח והנחלת מורשת העיר למען הדורות הבאים.

  • בית קריניצי-בית העיר רמת-גן שואף להביא לציבור הרחב היכרות עם העיר על ראשיה ותושביה, כמו גם קורותיה, עקרונותיה ואמנותה, במגוון עשיר של פעילויות המוגשות על-ידו.
     
  • בית קריניצי-בית העיר רמת-גן חותר להמחיש ולהדגיש בפעילויותיו את הקשר הבלתי ניתן לניתוק בין קורות העיר רמת-גן ומדינת ישראל למן ימיהן הראשונים ועד לימינו אנו.

  • בית קריניצי-בית העיר רמת-גן מקפיד על קשרי גומלין והדדיות מלאים עם עיריית רמת-גן ומוסדותיה.

  • בית קריניצי-בית העיר רמת-גן פותח את שעריו בפני תושבי העיר, קהילותיה ואורחיה, מהארץ ומהעולם.