עמוד הבית

חיפוש מידע

במאגרי הארכיון

מרכז המידע שבבית קריניצי, הינו הארכיון ההיסטורי לתולדות רמת-גן על כל תקופותיה. החומר השמור בו מתעד את צמיחתה של רמת-גן מראשיתה בשנות העשרים של המאה הקודמת, התפתחותה למועצה ולעיר וחלקה בבניין המדינה.
רשימת חטיבות המסמכים בארכיון - רשימה
לכניסה לארכיון
במאגרי הארכיון
כך היינו..

האיש והחזון

תמונתו של אברהם קריניצי
אבי העיר
1886 - 1969
קצרים חיי אדם ורבי עמל ואכזבה, על כן זכות גדולה היא לו לאדם כאשר הוא רואה את התמורה הגדולה לטובה, את החלום אשר חלם והנה הוא לובש עור וגידים ורוח חייים בו.
אשרי שזכיתי.
אברהם קריניצי
חתימה של אברהם קריניצי

בית קריניצי מזמין ארץ - עיר, 2022

 
המוזיאון יהיה סגור מיום 04.10.2022 עד וכולל 17.10.2022

מאה שנים לעיר הגנים
, סיור של פעם במאה שנים בלב הקלאסי, בהדרכת דניאל קופר, מורה דרך. ביום רביעי  26.10.2022
קישור רישום ותשלום:   https://mbe-rg.smarticket.co.il/event/4720