עמוד הביתמהנעשה בביתאיפה היינו ומה עשינו?

איפה היינו ומה עשינו?