עמוד הביתבית קריניצידירקטוריון

דירקטוריון

עמותת בית הראשונים על שם אברהם קריניצי

הרכב האסיפה הכללית
 
 • מר כרמל שאמה הכהן - ראש העיר ויו"ר העמותה
 • מר אלי מוסרי - חבר מועצת העיר וחבר העמותה 
 • עו"ד חיה מנע - חברת מועצת העיר וחברת העמותה 
 • גב'  שרית אסרף לוי - חברת מועצת העיר וחברת העמותה 
 • מר ליעד אילני -  חבר מועצת העיר וחבר העמותה
 • ד"ר יואב לוריה - נציג הציבור
 • גב' גליה כהן קנר - נציגת הציבור 
 • גב' איילת אפק - נציגת הציבור              
 • מר קובי נח - מנהל אגף מערכות מידע וחבר העמותה
 • גב'  רונית פדלון - מנהלת מחלקת חינוך יסודי וחברת העמותה
 • גב' סימונה גרושקה - מנהלת מחלקת תרבות וחברת העמותה
 • גב' חמוטל אדלר רפאל - מנהלת רשת הספריות וחברת העמותה
 • מר ירון וילקומירסקי - ס. מנהלת מחלקת נוער וחבר העמותה
 • רו"ח דוד מישורי - חבר ועדת הביקורת
 • מר בנימין אלגרנטי - חבר ועדת הביקורת
 • גב' מירי נתיב - חברת ועדת הביקורת וחברת העמותה
 
 
הרכב הועד המנהל (הדירקטוריון)
 • מר כרמל שאמה הכהן - ראש העיר ויו"ר העמותה
 • מר אלי מוסרי - חבר מועצת העיר וחבר העמותה 
 • עו"ד חיה מנע - חברת מועצת העיר וחברת העמותה 
 • גב'  שרית אסרף לוי - חברת מועצת העיר וחברת העמותה 
 • מר ליעד אילני -  חבר מועצת העיר וחבר העמותה
 • ד"ר יואב לוריה - נציג הציבור
 • גב' גליה כהן קנר - נציגת הציבור 
 • גב' איילת אפק - נציגת הציבור              
 • מר קובי נח - מנהל אגף מערכות מידע וחבר העמותה
 • גב'  רונית פדלון - מנהלת מחלקת חינוך יסודי וחברת העמותה
 • גב' סימונה גרושקה - מנהלת מחלקת תרבות וחברת העמותה
 • גב' חמוטל אדלר רפאל - מנהלת רשת הספריות וחברת העמותה
 • מר ירון וילקומירסקי - ס. מנהלת מחלקת נוער וחבר העמותה